Gör skillnad i arv/reserverade delen vilken egendomen föräldrarna hade?

Fråga:

gör det för mig - från synpunkt av ett barn och en bror - skillnad, om våra föräldrar godkänt mervärde eller avskiljande av egendom (om följden inträffar). Vilka effekter har som vid behov hos tullen?


Svar:

föräldrarna, i den lagstadgade makars mervärde gemenskapens egendomen, det finns två sätt. En förälder som dör då den efterlevande maken får 1/4 och resten fördelas jämnt av barnen. När det gäller förmån ersättning, kan den efterlevande maken begära antingen den faktiska utjämningsreserver, så det återstår i ovan nämnda förordning, emellertid som minskat sedan egenskapen av avliden enligt eller den efterlevande maken avstår från den faktiska utjämning och dessutom så fast utjämningsreserver att få för 1/4. Sedan får han en totalt 1/2 och resten fördelas jämnt på barn.

Föräldrarna i separation, sedan en utjämning är nödvändig. I ett barn, den efterlevande maken får 1/3 sedan 1/2, två barn och från tre eller fler barn, återstår det på 1/4. Detta är att förhindra att den efterlevande maken får mindre än barnen.

Detta är endast en allmän översikt, inte juridisk rådgivning. Laglotten är alltid hälften av lagen i dag i två varianter.