Grekland är fortfarande i kapitalmarknaden eller totalt avskuren? Varifrån kommer pengarna?

Fråga:

Emittenter som inte betjänar sina skulder, har problem att ordna pengar på marknaden - så min erfarenhet i rad.

Hur får Grekland under de kommande åren huvudstad? När är GR kan gå tillbaka obligationer på marknaden?


Svar:

Ja ersätta de tidigare utfärdade obligationerna: på grekiska. Obligationer som också i obligationer utgivna av EFSF & co.

Nya frågor kommer att vara stängda för Grekland under de kommande åren. Kapital kommer från krukor eller IMF.

Om konstruktioner som EFSF / ESM kommer att utfärda obligationer i framtiden vars Haftung inte är GR.

Så riskerna är mer eller mindre skjutit upp helt euron gemenskapen.

STORLEK tillbaka till marknaden? Detta kommer att ta. Jag ser 5 år vänta.