Grundare avvisar tanken på representativ demokrati eftersom de likställde den mob regeln?

Uppenbarligen inte eftersom de skapat en representativ demokrati. Vad de avvisade, eftersom de fruktade mob regeln, var direkt demokrati med folket som helhet utöva fungerar av regeringen. Michael Montagne