Gud tillåter bara människor till himlen om de har faktiskt gjort bra saker att hjälpa andra i nöd och inte bara trodde på hans existens?

Bibeln säger att endast personer som tror att Jesus är Guds son och han dog som ett offer för synd, kommer att gå till himlen. Det spelar ingen roll hur många bra saker du gör det räcker inte att återställa din trasiga relation med Gud.
Läs dessa vers noga:

1John 5:11 och detta är vittnesbördet: som Gud har gett oss evigt liv, och livet är i sin Son.
1John 5:12 den som har sonen har livet. han som inte har Guds Son har inte livet.
1John 5:13 dessa saker jag har skrivit till er som tror i namnet av Guds Son, att du kan veta att du har evigt liv, och att ni kan.

Efesierbrevet 2:8 för det är genom Guds nåd som ni frälsta genom tron. Det är inte resultatet av dina egna ansträngningar, men Guds gåva, så att ingen kan skryta om det.