Guld certifikat att köpa istället för rent guld?

Fråga:

Hej

rent guld som en investering ja lite delade åsikter. Jag var klokt nu, kära guld certifikat att köpa istället för rent guld. Vad är alls fördelarna jämfört med konventionella guld certifikat och skulle råda dig ännu mer? Skulle vara trevligt om någon kunde berätta sin åsikt.

Tack!


Svar:

certifikat kan du välja färgglada certifikat världen från den stora: bonus-, fallschirm - haumichtot certifikat :)

certifikaten har fördelen att det finns betydligt fler varianter som förtöjning möjligheter. spridningen mellan köp och försäljning bör också vara betydligt lägre.

Nackdelen (särskilt lehman skadade vet detta): emittenten risk.

ibland är också certifikat med artikelval Guld deponeras. Men måste detta utforskas.

i fysiskt guld, du är bara guld. tung, dyrbara, blanka. Du måste lagra den. Om du endast en kort planering, sedan äter spridningen av en möjlig vinst på.