Hade en Grexit inverkan på mig som en privat investerare och skattebetalarna?

Fråga:

Hur farlig är den ekonomiska situationen i Grekland? Komma från andra stater (som exempel Italien, Spanien) i ekonomiska svårigheter? Vad ni, skulle ha en effekt för mig som en privat investerare och skattebetalarna Grexit Grekland?


Svar:

På lång sikt har absolut ingen effekt. På kort sikt, kan leda till korrigeringar, delvis redan har funnits.

Vad som händer i Kina är mycket mer spännande globalt.

Ur synvinkel av skattebetalarna vore det utopiskt att tror att Grekland skulle ha betalats tillbaka sin skuld någonsin.