Hälsa och sjuksköterska - ansökan OK?

Fråga:

Söker en praktikplats som hälsa och sjuksköterska

Kära fru XXX,

i höstens praktik vill jag få praktik som en hälsa och sjuksköterska du två i veckan (XXX).

Efter att ha talat med en professionell rådgivare, har professionella i mig väckt ett stort intresse. Hälsa och sjuksköterska har förstärkt min kallelse, eftersom de matchar mina intressen. Jag skulle vilja använda praktik att ge mig en inblick i verksamheten och att fortsätta senare utbildning. Jag är en motiverad och hjälpsam person som vid tidpunkten för yrkesutbildning centrum i Schleswig deltog i klass 13, som jag förväntas vara juni 2013 Abituren kommer att lämna.

Jag är mycket positivt. Som jag är för frågor.

Med vänlig hälsning


Svar:

Kan du skriva naturligtvis, men vad händer om fru Möhl gör google ett ego, och finner sig själv på finanzfrage.net - kanske hon inte gillar det.

Jag saknar följande:

Kära fru N.N.,

mitt namn XY, är XX år och besöka x. för närvarande klass av XY skola...

och sedan: en med den motiverade och hjälpsam person som används ganska tjock... Återgå behaga tillbaka ett svar, jag ska vara där alltid ganska misstänksam när jag läser ett program och någon har utropat sig som. Mitt svar skulle vara, kan man tänka sig inte normalt som en snäll och vänlig...

Jo, då, lycka till!