Har aktieägare påverkan på eget kapital i ett företag?

Fråga:

Har aktieägare påverkan på eget kapital i ett företag? Hur viktigt är avkastningen på eget kapital för dem?


Svar:

Nej, aktieägarna (i alla fall, någonsin normalt) har ingen effekt på avkastningen på eget kapital, eftersom det är ett mått som bara beror på framgångarna med verksamheten.

För aktieägare, ggr (pris tal) beror, som motsvarar de företagens intäkter i takt och beslutsam med förhållandet mellan utdelning i förhållande till kursen.