Har Alabama Korttidsboende funktionshinder?

Alabama har inte staten Korttidsboende funktionshinder. Du måste köpa en privat grupp eller individuella plan.