Har alger behöver solljus för att växa?

Ja, alger behöver solljus för att växa precis som alla andra grön växt, eftersom hälften av dess överlevnad beror på fotosyntes och dess användning av klorofyll, som överför solljus till socker för anläggningen.