Har alla kreditkort samma tillkännagivandet?

Fråga:

Har alla kreditkort samma tillkännagivandet? Vill du avbryta ett kreditkort alls? Jag kan inte bara lämna dem på banken och sedan proportionellt betala avgifter till den dagen jag använde kreditkort som?


Svar:

Jag vet bara allmänt 3 månader till förfallodagen månad (se karta). BSP: Slutet 11/2012, kan du 31,7 till 1 avbryta. Tidigare, du skickar in kortet, som tar dig ingen återbetalning av avgiften. Därför: helst en gratis kreditkort beställa när du inte längre behöver, avkastningen och bra.