Har azusa pacific university sovsalar?

Ja, på universitetsområdet bostäder är tillgängliga för studenter genom traditionella residensbostäder, levande och lärande gemenskaper och lägenheter. Tillgängliga bostäder för gifta och graduate studenter förväntas.