Har Ben Stiller stora öron?

Har Ben Stiller stora öron?

Ja dess sant stiller har bigears