Har du betala att gå till internatskola?

Har du betala att gå till internatskola?

Ja