Har du betala skatt på en workmen's ersättning bosättning?

SKATT ELLER NEJ? SE USA det är min uppfattning att pengar samlas in i någon form som inte är uttryckligen undantagna från skattestatus betraktas som inkomst och beskattningsbara. Kontrollera detta, vore den bästa vägen att ta kontakta det lokala kontoret av IRS för bekräftelse av staten, lokala och federala kraven... Svaren bör vara lättillgängliga utan skyldighet, eftersom de är en fråga om posten. WCI kan vara både skattepliktiga och icke beskattningsbara WCI bosättningar/fördelar generellt inte kan betraktas som skattepliktig inkomst så länge de betalas enligt statens lag eller stadgar reglerar WCI för arbetssjukdom eller skada en arbetstagare eller död förmåner till familjen survivor(s). WCI förmåner beskattas om de uppvägs av SS eller RRB förmåner.