Har du fortfarande gag reflexer efter att ha din tonsillerna bort?

Har du fortfarande gag reflexer efter att ha din tonsillerna bort?

Dina gag reflexer bör inte påverkas av att ha din tonsillerna bort.