Har du ta bort blod, om chefen vill det?

Fråga:

Måste du kan ta bort blod och lämna ut värdena chefen, om man vill?


Svar:

I många yrken ja. Tyska väpnade styrkorna eller polisen, det är z.B vanliga, anställda måste ge ett blodprov. Det är vanligt z.B också i yrken som innebär arbete med ämnen i blodet kan samla z.B när du arbetar med tungmetaller eller kemikalier. Det andra fallet är dock en frivillig undersökning.