Har ECB räntan skär också ha positiva effekter på Dispozinsen?

Fråga:

Om ECB sänker styrräntan, som sedan faktiskt också ha positiva effekter på Dispozinsen? Eller den har ingenting att göra med den andra?


Svar:

Nej, dispozinsen förblir nog förblev hög. Det är också tydligt att bankerna vill skydda sig mot kreditrisker. Om du behöver pengar bör du genomföra ganska ratnenkredit, eftersom räntesänkningar få nämligen sannolikt