Har elf ur hyllan böcker kommer med en elf?

Har elf ur hyllan böcker kommer med en elf?

Ja, jag tror alla gör, kan du välja en pojke eller flicka.