Har Emma Roberts några bröder eller systrar?

Har Emma Roberts några bröder eller systrar?

Hon har en syster som heter Grace Nickels Roberts