Har en äldre syster rebecca black?

Har en äldre syster rebecca black?

Ja, Rebecca Black har en tvillingsyster som heter Rachel, och har också en bror som heter Jacob.