Har en författare att registrera dig som ett företag?

Har en författare att registrera dig som ett företag?

För att skydda immateriella, är nej det inte nödvändigt att registreras som ett företag.