Har en Nacherbschaft i landet registreras?

Fråga:

Om en fastighet i samband med Vorerbschaft/Nacherbschaft ska ärvas, måste Nacherbe i fastighetsregistret? Annars, Vorerbe kunde sälja till okunniga, eller?


Svar:

Tscharli:

Höger om Mrs anges av kontor i landet. Registrering servar skyddet av Mrs inför ett ärligt uppsåt förvärv av en tredje part.

Om du vill ange finns också under förhållanden som det inträffar (t.ex. tidpunkten för dödsfallet, omgifte av Vorerben) förutom arrangemanget av den efterföljande följden och att hänvisa till den eller Mrs i meddelandet om registrering (Avd II i fastighetsregistret).

Tscharli