Har en spastisk kolon en lesion tumör eller sår?

Inte nesessarily, spastisk kolon är ett bekymmer för din läkare, du behöver medicinering