Har Händel har något att göra med Canon i D?

Har Händel har något att göra med Canon i D?

Inte i minst. Canon skrevs någon gång mellan 1680 och 1694, medan G.F. Händel var född 1685.