Har Hayden panettiere bära glasögon?

Ja, hon gör!