Har Hochfrequenztrading en så negativ inverkan på marknaderna som hävdade?

Fråga:

Hochfrequenztrading bör ha stor inverkan på marknaderna, särskilt en mycket negativ.

Jag förstår det inte riktigt. Kan det verkligen vara, att dessa snabba datorer är så negativ för marknader?


Svar:

Det finns båda på samma gång, det finns studier som säger att högfrekvent handel negativt påverkat marknaderna, också studier som säger att högfrekvent handel bidrar till att dämpa extrema fluktuationer och att injicera likviditet i marknaden. Du kan välja din egen position på detta så...