Har inkomst av föräldrarna att få inflytande på chans ett stipendium?

Fråga:

Detta är annorlunda än med BAföG helt oberoende av, har föräldrar påverkar inkomster om du kan få en Stipdenium?


Svar:

Detta är typ av stipendium till och enskilda urvalskriterier. Bästa du be att få det direkt på motsvarande Foundation/organisation/universitetet. Om det är inte precis ett stipendium för missgynnade, men mestadels enskilda prestanda i centrum och inte inkomsten av föräldrarna är tillgängliga.