Har jag rätt till ett botemedel?

Fråga:

Jag är 62 år gammal och fortfarande arbetar. Förra året min GP för mig har ansökt om ett botemedel, som nu kom avslaget. Jag har generellt inte har rätt i min ålder mer på ett botemedel, eller är det värt ett överklagande?


Svar:

En åtgärd bärs till förbättring eller återställande av Erwerbsähigkeit.

Detta är till och för en tid säkrat är och detta sker inte, om man är pensionerad strax efter rehab eller går in i den passiva fasen av delpension.

Det beror på om du planerar att tillämpa för en pension under de närmaste sex månaderna.

Du har förmodligen angett detta i rehab-programmet.

Också, ett rehabiliteringsprogram utförs inte när du är i den aktiva fasen av delpension.

Eftersom invändningsförfarandet på pension insurance är oftast långa, gå med avslag anmälan till ditt försäkringsbolag och begära behandling med henne.