Har läst att man kan göra en Riester kontrakt nu i form av bostadsägande, hur fungerar det?

Fråga:

Läste i en tidning, man kan dra slutsatsen nu också en så kallad "levande Riester". Jag vet bara att man kan avsluta en Riester besparingar eller Riesterfondssparplan. Hur det fungerar eftersom med denna bostads Riester?


Svar:

Det finns två typer. antingen främja sparande ledighet (inte så bra), eller, om du redan några equity PAPI Valley, finansieringen för delen om riester betala av. Den enda metod där återbetalning av ett lån finansieras.