Har män eller kvinnor skriver Japans tidig litteratur?

Kvinnor skrev Japans tidig litteratur.