Har marsvin en gräns för Äpple frön jag vet att de är giftiga men de har några slags gräns till det?

Äpple frön är inte giftiga för marsvin.
Jag ger äpplen med fröt i till min dagliga marsvin.

Man måste emellertid vara försiktiga som marsvin kan kvävas lätt på äpple frön.
Vänligen ge aldrig marsvin någon typ av frön eftersom din kan kvävas på dem. Om du har gett dem frön och ingenting har hänt det betyder inte att fröna är säker, det betyder du marsvin har varit mycket lycklig. Fråga någon exotisk eller cavy savy vet.