Har Martin Johnson från pojkar som flickor röker eller drink?

Han röka inte. någon frågade honom på en av trådarna på sin hemsida om han röker och han sa nej.

Han dricker. på sin webbplats sade han att sitt parti alter ego (parti marty) är den roligaste bland bandet när druckit