Har Maserati i några filmer?

Ja,, det uppenbara jag minns i charlies angell full gas, och gränslös