Har Michigan en öppen eller stängd primära?

Michigan har öppna primärval.