Har minskat Världsbankens prognos för kinesiska ekonomisk tillväxt, bra för oss?

Fråga:

Om ekonomisk tillväxt försvagas Kinas, vi har fler möjligheter i den ekonomiska tillväxten igen, här med?


Svar:

Det var tydligt att Kina, inte för alltid så mer kommer att växa som det är nu klar. Japan har inte ja också klarat detta. Men det är inte en källa till oro. Den kinesiska ekonomin kommer att spela en viktig roll i framtiden både marknaden och Produktinsstelle. Jag skulle oroa mig inte för mycket. Men tyska företag mindre tillväxt för vissa produkter, som till exempel bilar kommer att innebära mindre tillväxt i Kina.