Har Monique Coleman bröder eller systrar?

Ja hon gör hon har 2 systrar en är äldre är yngre.
hennes systrar är kaylie och Amelia