Har multipel skleros påverkar hjärtat?

Ja, multipel skleros kan påverka hjärtat. Eftersom ms kan påverka autonoma funktion (ofrivilliga funktioner såsom matsmältning och hjärtat rhythmia), är det möjligt att hjärtat påverkas (beroende på där hjärnan lesioner förekommer). Se följande studier:

 1. Hjärt metabolism och funktion i multipel skleros: en kombinerad 31P-herr-spektroskopi och MRI undersökning
  Rofo Fortschr Geb Rontgenstr Neuen Bildgeb Verfahr 2001 maj; 173 (5): 399-404
 2. Hjärt-dysfunktion vid multipel skleros
  Acta Neurol Scand 2000 Feb; 101 (2): 85-8
 1. Kardiovaskulär autonom dysfunktion vid multipel skleros: korrelation med ortostatisk intolerans
  J Neurol 1999 Jul; 246 (7): 578-86
 2. Hjärtfrekvensvariation i multipel skleros under en stabil fas
  Acta Neurol Scand 1998 Feb; 97 (2): 86-92
 3. Blodtryckshöjande svar på isometrisk övning i multipel skleros
  Med Sci Sports Exerc 1996 Jun; 28 (6): 656-60
 4. Power spektrum analys bidrag till upptäckt av hjärt-dysautonomia vid multipel skleros
  Acta Neurol Scand 1996 Apr; 93 (4): 241-5
 5. Utvärdering av svettning funktion, förändringar i hjärtfunktionen och postural blodtryck vid multipel skleros
  Pol Merkuriusz Lek 1998 Mar; 4 (21): 150-3
 6. Longitudinell uppföljning av hjärt-reflex tester i MS
  J Neurol Sci 1998 Feb 18; 155 (1): 50-4
 7. Kardiovaskulär autonom funktion vid multipel skleros
  J Neurol Sci 1991 Aug; 104 (2): 129-34
 8. Autonoma hjärtfunktionen under sömn och vakenhet i MS
  J Neurol 1995 okt; 242 (10): 639-43
 9. Hjärt autonom dysfunktion i skovvis/Remitting MS under en stabil fas
  EUR Neurol 1996; 36 (4): 211-4
 10. Neuropeptid Y plasmanivåer och Serum dopamin-ß-hydroxylas aktivitet hos MS patienter med och utan onormal hjärt-reflexer
  Acta Neurol Belg 1994; 94 (1): 44-52
 11. Fysiologisk bedömning av aspekter av autonoma funktion hos patienter med sekundär/progressiv multipel skleros
  J Neurol 1993; 240 (3): 139-43
 12. Hjärt-förordning vid multipel skleros
  Mult Scler 1995 Nov, 1 (3): 156-62
 13. Kardiovaskulär autonom funktion vid multipel skleros
  J självbestämmanderätt Nerv Syst 1989 Feb; 26 (1): 77-84