Har någon erfarenhet med "Surt" fonden?

Fråga:

Rapporterades av en bekant till den sura finansiera mig? Har någon haft erfarenhet? Är detta ett välrenommerat företag som du kan lita på några pengar? Nämligen aldrig hört talas om de.


Svar:

En av de mest kända och helt säkert en allvarlig fonden samhälle. Ganska lyckat medel. Dock är med särdragen som inte varje fond kommer att köras lika bra och nästan alla lång bara. Vajande så snyggt.

Motto: Vi investerar inte i fonder, vi investerar i fonden Manager. ... och som hittills ganska framgångsrik.

Ja, tror jag särskilt sura möjligheter. Hit ganska mycket varje bred om andra lång-bara medel. Som passar perfekt till ETF fans som fruktar för att undervisa. Men föredrar jag för närvarande andra.

Intressant skulle också kunna - beroende - syra balanserad (men var försiktig, som varierar väsentligt annorlunda än fonder som investerar inte balanserad) och syran vara defensiv.

Men alla handlar om alternativet. Jag föredrar för närvarande medel på grund av krisen, som verkar mycket mer aktivt Assett tilldelningen. Detta är anledningen till nästan equity-liknande fluktuationer i fonden tidigare.