Har Nathan Ablett pensionerad från AFL officiellt?

Ja

på webbplatsen afl har hans namn under pensionärer.