Har Plattmaskar kärnor och organeller kallas eukaryota celler?

Har Plattmaskar kärnor och organeller kallas eukaryota celler?

Ja