Har Robinson Crusoe en hund?

Har Robinson Crusoe en hund?

Nej det är bara i karikatyrerna inte i verkliga livet.