Har Rum Cay djur och grödor?

Har Rum Cay djur och grödor?

Rum Cay har regelbundna house hold djur (husdjur). Dessutom finns nötkreatur som har överlevt sedan 1800-talet från den stora befolkningen under Salt fungerar historiska perioden. kanske 100 plus eller minus. Det har varit några hästar på island i förflutnan och kanske en eller två nu. Det finns inga giftiga djur på Rum Cay.
Ön marken kan växa nästan vad som helst. Oftast hittar vi bara små trädgårdar nu men de senaste två hundra åren olika saker har odlats. Det sägs att ananas dök upp här innan de i Hawaii. Ön har sett bomull, sisal, bananer, palmer och alla slags blommor växter och träd.

Öborna fortfarande gå genom bushen söker ute "bush medicin" för nästan någonsin bota. Ön har sett forskaren söker runt efter botemedel de även fordran som är bra för medicinska ändamål.