Har Scarlett Johansson som sallad?

Har Scarlett Johansson som sallad?

Ja