Har Shel Sivlerstein skriver dikter om familj?

Nej, om du räknar "någon åt barnet"