Har sjöstjärna tentakler?

Har sjöstjärna tentakler?

Tekniskt, nr. Sjöstjärna har armar och ben. Om en av sina armar eller ben paus de kan växa tillbaka eftersom den har inga ben/skelett. Men under denna process sjöstjärnor blir attackerade och skadar sig själv i processen då sjöstjärnor kommer att växa mer än 1 lem / armar / ben