Har svart torsk fisk skalor?

Svart torsk har skalor, som är allmänt mycket små. Möjligen på grund av storleken och färgen på vågen, kan det tyckas att svart torsk inte har vågar.