Har titeln försäkringsskydd ett fel titel företaget gjorde i payoff på säljare inteckning?

Titeln politik omfattningar. Korta svaret: Nej. Långt svar: titel politik täcker "moln" på titeln. Vilket innebär en olaglig överföring, försäljning av en bit av egendom utan samtycke från alla ägare, alternativa anspråk på titeln. etc. Principen för titel omfattar namnet på egenskapen från soveriegnty (när USA fått fastigheten från vilket land) tills nu. Kanske om långivaren betalades aldrig och för någon anledning inte kan samla från ursprungliga låntagaren, utstående hypotekslånet skulle säkert vara ett moln på titeln. Och om det inte var betalas på grund av ett fel av försäkringsbolaget titel, skador lidit av långivaren, köparen eller säljaren av egenskapen bör omfattas av företagets "fel och försummelser" kommersiella försäkringar. SVAR - ja i de flesta stater, den titel försäkring UNDERWRITER, (inte byrån), utfärdar en stängning skydd brev (CPL) försäkring agerar av den titel eller advokat egenskap avvecklingsagent. Den avvecklingsagent är part i transaktionen som emot och betala ut medel för transaktionen, inklusive mottagande bank finansieringen för låntagaren. Den avvecklingsagent kan vara en avdelning byrå eller en advokat i de flesta stater. (CA och några andra stater använder escrow agenter i stället för en avvecklingsagent.) Avvecklingsagent ansvarar vanligtvis för betala av säljarens inteckning i en inköpstransaktion, om inte annat anges och enades om att i försäljningsavtalet och godkänts av byråns avdelning och Underwriter försäkring politik. Om avvecklingsagent gör ett fel i betala av säljarens inteckning, oavsett om det är en brist, fördröjd betalning att ådra sig ytterligare traktamente intresse eller blantant vårdslöshet i att betala av inteckningen lägligt, ägarens och LÅNGIVARENS politik skulle täcka dessa handlingar under utfärdandet av CPL. The Långivarens politik försäkrar att det nya lånet kommer att vara i 1: a Lien Position. Om den tidigare ägarens inteckning inte har betalat och nöjd för post, är det en fordran. Ägarens politik försäkrar att den nya ägaren har ren titel mot tidigare panträtter. Dito på ovanstående. Om den gamla inteckningen inte är betalas och släpps ut av posten, är det ett påstående. Byråns E & O (fel och Ommissions försäkring) kan eller kan inte omfatta försummelse att utföra ansvarsfullt som avvecklingsagent, dock den Underwriter utfärdandet av CPL gör omslaget sådan försumlighet. Därför, svaret är ja så länge försäkrade (långivaren eller nya ägare) lidit verklig skada från fel. Kan säljaren fil en titel fordran efter fel i utdelning? De kunde, men eftersom de inte är försäkrade, det skulle förmodligen sluta som en rättegång vs en titel påstående. Ett påstående om säljaren är beroende på vilka faktiska skador de lidit. Skriftliga utdelningen erhållits genom inteckning innehavare är inte garanterad av inteckning innehavare, som de har oftast en ansvarsfriskrivning i payoff uppgift om beloppet som kan ändra när som helst på kommer av inteckning innehavare. Om en skriftlig payoff erhölls, uppdaterad rätt tid i förhållande till sista dagen och medel skickades baserat på de senaste skriftliga utdelningen, har den avvecklingsagent agerat i god tro i överföring av medel med hjälp av de senaste siffrorna. Om långivaren kommer tillbaka efter att ha fått medel och säger utdelning är kort av någon anledning, är det dock fortfarande ansvar för säljaren att komma med de medel som behövs för att uppfylla lånet. Det enda undantaget till detta skulle vara att skicka medel försenades av avvecklingsagent förbi den skriftliga "bra genom" payoff datum eller en uppdaterad payoff uttalande var inte erhålls genom Settlement Agent 24 timmar före stängning, vilket resulterar i en shortgage. Om lånet inte betalades alls, skulle då ja, detta vara en giltig fordran som säljaren lidit verklig skada och säljaren kan kunna gå med i samma fordran som skulle lämnas som långivaren och ägare.