Har Tom Cruise och Katie Holmes frånskild?

Har Tom Cruise och Katie Holmes frånskild?

Nej