Hauskauf-som landet gör? Bara en har eget kapital kredit på båda...

Fråga:

Hur skulle du in ägandet i fastighetsregistret? Vad skulle du göra ett par köper en lägenhet. Hon har besparingar och gör 30% eget kapital, som uppmanar till banken. Han har inga finansiella tillgångar, men finansieras med de saknade 70%. Som bör stå i fastighetsregistret? Hur skickligt lösa, det passar för båda?


Svar:

Det är ägaren av marken i fastighetsregistret.

Du skall förvärva äganderätt till marken genom

  • Köp (enande och upplösning)
  • Donation
  • Heritage
  • andra exotiska.

Så är här ägare...

ett gift par köper en lägenhet

.. .das par. Så är det efter upplösningen i fastighetsregistret.

Detta har ingenting att göra med finansieringen av landet.

Om det gäller denna fråga här uttryckligen collateralization av lånet. Men eftersom det redan banken.